Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Bài 6: Tiến trình vụ kiện

* Xin cảm ơn quí bạn đã ghé thăm cổng thông tin vận động vụ kiện. Hiện blog đăng tải 6 bài viết theo thứ tự từ 1-6, các bạn vui lòng xem theo thứ tự trên để nắm tinh thần vụ việc. Tình hình là có nhiều đọc giả đọc ngược 6-1 nên rất khó hiểu*

Chào các bạn!
Tiến trình của vụ kiện chủ các nhà máy thủy điện xả lũ bừa bãi như sau:
Bước 1. Vận động dư luận trên mạng
Bước 2. Tìm kiếm người đồng hành, tạo ra một nhóm theo đuổi vụ kiện
Bước 3. Huy động nguồn lực: con người, thiết bị, tài chính. Thuê mướn chuyên gia, luật sư. Một số có thể kêu gọi lòng nhiệt tâm ủng hộ nhưng sẽ có một số cần thuê mướn.
Bước 4. Hợp tác với người bị thiệt hại, thu thập số liệu, chứng cứ, thuyết phục họ ủy quyền. Về mặt pháp luật, đây là vụ kiện tập thể những người thiệt hại, nguyên tắc chỉ họ mới có quyền kiện.
Bước 5. Đệ đơn kiện
Bước 6. Gây dư luận
Bước 7. Hầu tòa
Theo các bạn ổn ko?
Góp ý xin gửi về

Xin cảm ơn.
***************************************************************
Sau khi bàn thảo, lấy ý kiến các bạn. Vụ việc có thể theo tiến trình trên hoặc theo nhóm các công việc có thể làm song song nhau:
I/ Nhóm công việc liên quan đến định lượng vấn đề thiệt hại:
Bước 1: Thống kê thiệt hại theo vùng ảnh hưởng, ví dụ như vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn,... (Thông qua thu thập thông tin từ các báo cáo của các cơ quan chức năng địa phương, trung ương - Tham khảo công luận báo chí để xác đinh nơi cần đến xác minh và xác nhận cho bước 2).
Bước 2: Xác minh thiệt hại và lấy xác nhận của người bị thiệt hại - lưu ý thiệt hại về tính mạng là rất quan trọng!
Bước 3: Lấy xác nhận về ủy quyền khởi kiện - Lưu ý nên chọn mẫu chứ ban đầu chưa nên làm đại trà, chú ý về thiệt mạng về người.
II/ Nhóm công việc liên quan đến sử dụng công cụ truyền thông, dư luận:
Nhóm này hiện nay đã được triển khai mạnh mẽ, tuy nhiên chưa đi sâu vào tính chất pháp lý và vận động sức người, sức của cần triển khai sâu theo hướng này. Vì khi bắt tay vào việc cụ thể thì phải có những con người cụ thể thực hiện chứ không thể nhờ những người ủng hộ bằng những "bình luận"
III/ Nhóm 3 là các công việc liên quan đến Quản trị vụ kiện:
1/ Nhân lực - Cụ thể ai ở tổ nào? Làm việc gì? Thuê hay là tự nguyện?
2/Tài chính: Loại trừ những gì là tự nguyện thì phải có chi phí thuế mướn nên phải tốn chi phí do vậy phải kêu gọi tài trợ - tuy nhiên nên thận trọng triển khai sau một bước ...Cần một nhóm chuyên vận động sự ủng hộ.
3/Tổ chức: Hình thành các tổ chuyên trách các mảng công việc - Lưu ý đến vấn đề pháp lý của vụ kiện còn tất cả các vấn đề khác chỉ có tác dụng bổ trợ.
Rất mong các bạn, ai có khả năng nào trong các việc trên, xin đóng góp.
Thân mến
TM NKX
Nguyễn Văn Thạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét